Menu

Disclaimer

Ondanks onze continue zorg en aandacht voor de compositie en inhoud van deze schutcarsystems.nl website, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie incorrect en/of onvolledig is.
De op deze website gedane uitspraken zijn persoonlijk en gebaseerd op vrijheid van meningsuiting.
Alle informatie, producten en services zijn getoond in hun werkelijke staat zonder enige garantie betreffende hun kwaliteit of bruikbaarheid voor enig doel of in welke context dan ook.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, zijn voor enige directe of indirecte schade, van welk soort ook, die het gevolg is van, of op enige manier gerelateerd is aan, het gebruik van deze website en/of de informatie op deze website. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor een eventuele (tijdelijke) onbereikbaarheid van deze website.

Wij adviseren de bezoekers van deze Schut Car Systems website om, naast de informatie op deze website, te allen tijde ook onafhankelijke informatie te raadplegen. De informatie op deze website is aan wijzigingen voorbehouden en kan door Schut Car Systems zonder enige (voor)aankondiging gewijzigd worden.

Kopijrecht

De eigenaar van deze website heeft het recht om door derden ingezonden materiaal te wijzigen. Het is bezoekers van deze website niet toegestaan om enige informatie van deze website te kopiëren en/of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schut Car Systems.

Privacy policy

Wij vinden het belangrijk om uw privacy te beschermen. Daarom behandelen wij uw informatie met zorg en is het ons doel om uw informatie vertrouwelijk te houden. Indien wij u om persoonlijke informatie vragen zullen wij u altijd precies aangeven waar wij deze informatie voor zullen gebruiken. Wij zullen deze informatie nimmer aan een derde overdragen of op welke wijze dan ook aan een derde distribueren, tenzij deze derde onderdeel is van, of relevant is voor, de activiteit waarvoor u ons uw persoonlijke informatie heeft verstrekt, of tenzij u ons goedkeuring heeft gegeven om uw informatie met een derde te delen.

Leveringsvoorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden. Voor het openen van PDF bestanden is Adobe Acrobat Reader vereist.

Kunnen wij helpen?